Naše društvo je, pored ostalih djelatnosti, ovlaštena tvrtka za izvođenje svih radova u vodnom gospodarstvu. Za navedeno poslovanje imamo potpunu stručnu osposobljenost i potrebnu tehničku opremljenost građevinskim strojevima, plovnim objektima, vozilima i opremom.
Tijekom proteklih godina, uspješno smo izvodili radove ČIŠĆENJA, IZMULJENJA I PRODUBLJENJA LUKA I LUČICA, TE NASIPAVANJA I UREĐENJA PJEŠĆANIH PLAŽA NA MORU, višenamjenskim plovnim bagerom WATERMASTER. Navedenom tehnologijom WATERMASTER i pripadajućom opremom, možemo vrlo kvalitetno izvršiti:

  • Podmorski iskop muljevitog i pjeskovitog materijala:
    – iskop refulernom pumpom sa frezom do dubine 2,50 (5,00) m
    – sa odlaganjem iskopanog materijala putem hidrauličnog cjevovoda na udaljenost do 400 m od mjesta iskopa (po posebnom zahtjevu i više),
    – u dnevnom kapacitetu iskopa od 300-500 m3/dan
  • Podmorski iskop materijala bagerskom žlicom sa odlaganjem u stranu,
  • Uklanjanje vegetacije sa vodnih površina i obale (lopoči, trska i dr.)

Uz uporabu posebnih dodatnih alata u mogućnosti smo izvršiti i pobijanje drvenih i čeličnih pilota, razbijanje manjih podmorskih stijena, vađenje potopljenih predmeta i dr.

Izvođenjem radova višenamjenskim plovnim bagerom WATERMASTER, ostvarili smo vrlo kvalitetan učinak, koji je rezultirao kratkim rokom izvođenja radova i prihvatljivom cijenom za naručitelja.
Jedan od primjera je čišćenje i produbljenje LUČICE FOŠA U ZADRU, gdje smo uklonili sve krupno smeće sa dna lučice, te izvršili produbljenje za dodatna cca. 2,0 m’ uklanjanjem mulja koji se tlačnim cjevovodom odložio u veću dubinu na more na udaljenost od cca. 300 m’.
Posebno možemo istaknuti i UREĐENJE PLAŽE „Uvala VILLA RITA“ u UMAGU, gdje smo do tada potpuno nepristupačnu stjenovitu plažu, nasipali sa 1,0 m slojem pijeska iz mora, te ju pretvorili u glavnu pješčanu plažu u Umagu.
Pri izvođenju radova strogo vodimo računa o kvaliteti radova i zaštiti okoliša za koje posjedujemo certifikate ISO 9001 i ISO 14001.