IZVOĐENJE SVIH VRSTA RADOVA IZ PODRUČJA NISKOGRADNJE

  • Izgradnja infrastrukturnih objekata
  • Izgradnja hidrotehničkih objekata
  • Izgradnja i rekonstrukcija cesta i cestovnih objekata
  • Zemljani radovi i odvodnja

U dijelu poslovanja na projektima niskogradnje, Hidrogradnja je uspješno izvršila radove na velikom broju objekata, najveći dio na području kontinentalne Hrvatske i zemljama u okruženju. Na projektima niskogradnje samostalno, sa našim djelatnicima, strojevima, vozilima i opremom, izvodimo sve:

  • strojne zemljane radove (površinski iskopi, iskopi iz vode, iskopi kanala, planiranja terena, utovari, pretovari, kamionski transporti i dr.)
  • betonske  radove (temeljenja, betoni u kliznoj oplati, armirački, tesarski  radovi i dr.)
  • zidarske radove (zidanje kamenih obloga, zidanje betonskim i opekarskim proizvodima i dr.)
  • montažne radove (cjevovodi, oprema i dr.)

U području niskogradnje posjedujemo veliki broj uspješno završenih gradilišta, kao što su kanalizacijski i vodovodni sustavi, crpne stanice, akumulacije sa gravitacijskim branama i evakuacijskim objektima, objekti u sklopu izgradnje auto-cesta, izgradnja kanalske mreže i dr.