PRODAJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

Hidrogradnja na prostoru svog Poslovnog centra NEMETIN kod Osijeka, vrši veleprodaju i maloprodaju rasutih i uvrećanih građevinskih materijala:

 • Pijesak riječni 0-1 mm
 • Šljunak riječni, prirodna mješavina
 • Šljunak riječni, separirani 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm i batuda
 • Kamena mješavina – tucanik 0-30 mm, 0-60 mm
 • Cement
 • Namal

PIJESAK I ŠLJUNAK U VREĆAMA

Proizvodimo i prodajemo strojno uvrećane granulirane građevinske materijale u prozirnim PELD vrećama od 25 kg. Isporuka pojedinačno ili na paletama:

 • Pijesak riječni 0-1 mm 1/25
 • Šljunak riječni, prirodna mješavina 1/25
 • Šljunak separirani 0-4 mm 1/25
 • Šljunak separirani 16-32 mm 1/25
 • Šljunak krupni – batuda 1/25
PREUZMITE LETAK

Za sve kupljene materijale na skladištu je osiguran besplatni strojni utovar u vozila kupca.
Po zahtjevu organiziramo kamionski prijevoz kupljenih materijala na adresu kupca na području Slavonije i Baranje

U našoj ponudi potražite:

 • rasuti riječni pijesak i šljunak (u granulacijama od 0-4 mm te batuda 31,5-40 mm)
 • kamen tucanik (0-30 mm i 0-60 mm) za građevinarstvo
 • uvrećani pijesak i separirani šljunak u granulacijama od 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm i batuda (>32 mm)
 • cement (32,5 – 25/1)
 • namal (20/1)
  • 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg

Za cijene i dodatne informacije obratite u poslovni centar Nemetin

Tel. +385(0)31 586 852
Fax. +385(0)31 586 014
Mob. +385 (0)97 7889 549
filip.cigic@hidrogradnja.hr

REDNI BROJ VRSTA MATERIJALA MJERNA JEDINICA
1 PIJESAK – prirodni riječni tona
2 ŠLJUNAK – prirodni riječni dravski tona
3 ŠLJUNAK – prirodni riječni savski tona tona
4 SEPARAT – riječni šljunak 0-4 mm tona
5 SEPARAT – riječni šljunak 31,50-40 mm (batuda) tona
6 KAMEN – tucanik 0-30 mm tona
7 KAMEN – tucanik 0-60 mm tona
8 CEMENT 32,5 – 25/1 vreća
9 NAMAL – 20/1 vreća
REDNI BROJ VRSTA MATERIJALA MASA VREĆE
1 PIJESAK riječni prirodna mješavina 25 kg
2 ŠLJUNAK riječni prirodna mješavina 25 kg
3 ŠLJUNAK SEPARIRANI 0 – 4 mm 25 kg
4 ŠLJUNAK SEPARIRANI 4 – 8 mm 25 kg
5 ŠLJUNAK SEPARIRANI 8 -16 mm 25 kg
6 ŠLJUNAK SEPARIRANI 16 – 32 mm 25 kg
7 ŠLJUNAK KRUPNI – BATUDA 25 kg