Uspješno smo završili sve radove na Projektu uređenja desne obale rijeke Drave u Osijeku na 3. poddionici,  koja se proteže od početka donjogradske obale rkm 17+100 do Trga Nikole Tesle rkm 17+800. Naručitelji radova su Hrvatske vode i Grad Osijek. Sve ugovorene radove izgradnje smo izveli svojim kapacitetima u suradnji sa našim poslovnim partnerima.

Projekt izgradnje 3. poddionice uređenje desne obale rijeke Drave u Osijeku, također kao i predhodna 2. poddionica, sadržava sve potrebne elemente izgradnje obalutvrde rijeke Drave u cilju zaštite od štetnog djelovanja voda i poplava na području donjeg grada, te posebne projektirane cjeline i sadržaje koji će značajno doprinijeti uređenju cjelokupnog Grada Osijeka, posebno poboljšanju boravka i života uz rijeku Dravu za građane donjeg grada.

U sklopu projekta izvršili  smo radove izgradnje nove obaloutvrde gradskog tipa kojom se regulacijska linija obale „premjestila“ oko 12 m u korito vodotoka rijeke Drave. Navedenim je osigurano proširenje zaštitnog obalnog pojasa na kojem je izgrađena donjogradsku promenada, uređena šetnica sa biciklističkom stazom, zelenilom i odmorištima. Na cjelokupnom potezu nove obaloutvrde izgrađeni su protupoplavni AB zidovi sa sedam otvora za pristup na obalu Drave iz priključnih ulica donjeg grada.

Posebnost ove dionice je kaskadni pristup obali, gledalište na rijeci Dravi koje je izgrađeno neposredno uz Trg i koji je jedan novi sadržaj u Osijeku. Gledalište je kapaciteta oko 240 mjesta i moguće ga je koristiti za održavanje svih vrsta kulturnih događaja na pozornici plutajućih objekata.