Jedan od kapitalnih projekata Hrvatskih voda je projekt uređenja obala rijeke Drave u gradu Osijeku. Za naše društvo, to je upravo „core business“ za koji smo specijalizirani,  na kojem naši stručni djelatnici imaju veliko iskustvo i za koji posjedujemo potrebnu plovnu mehanizaciju, građevinske strojeve i svu ostalu potrebnu opremu za izvođenje radova.

Trenutno je u punom jeku izvođenje radova na uređenju desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 2. poddionica gdje je naše društvo HIDROGRADNJA d.o.o. Osijek glavni izvođač radova.

Predmet ovog projekta je izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina u svrhu obrane od poplava, fiksiranja toka i stabiliziranja obala rijeke Drave na poddionici stare Luke „Tranzit“ od rkm 17+800 do rkm 18+800.

Na ovoj dionici izvodimo radove izgradnje obaloutvrde gradskog tipa, lukobrana i pješačko-biciklističke komunikacije na kruni obaloutvrde.

Posebnost i dodatni izazov za naše društvo je zahtjevnost na izgradnji lukobrana u otvorenom vodotoku rijeke Drave, duljine 277 m s pješačkom stazom širine 3,55 m, stubištima po pokosu lukobrana, pristupnom rampom i elementima budućeg putničkog pristaništa (niše, oslonci pristupnog mosta i bitve).

Realizacijom ovog projekta grad Osijek će imati suvremenu, sigurnu i uređenu obalu rijeke Drave, šetnicu i biciklističku stazu sa svom urbanom opremom, a Donji grad novu zimsku luku.