Hrvatske vode su u suradnji sa Gradom Belišćem osigurale financijska sredstva za izvođenje radova revitalizacije kajakaške staze u Belišću. Od vremena Domovinskog rata, lokacija kajakaške staze u Belišću, na kojoj je trenirao i naš legendarni kajakaš Matija Ljubek, nije mogla biti korištena. Staza je vremenom potpuno zamuljena, zarasla u šumu i drugo raslinje, te potpuno nepristupačna.

HIDROGRADNJA je na ovom projektu izvršila sve radove krčenja i uklanjanja vegetacije, izmuljenje i iskop korita staze, te izradu obodnih nasipa i bermi oko čitave kajakaške staze. Na pristupnom putu do staze izgrađena je i silazna rampa za spuštanje i izvlačenje čamaca.

Sve radove je HIDROGRADNJA izvršila samostalno, svojom građevinskom mehanizacijom i zaposlenicima, uz stručno vodstvo građevinskih inženjera.

Izvršeni radovi su osigurali potrebnu dubinu vode i potrebne gabarite kajakaške staze, omogućen je pristup do vode putem silazne rampe za čamce, a okoliš je kvalitetno uređen kao podloga za daljnje uređenje pješačkih staza, šetnica i ostalih sadržaja za sportske i rekreativne aktivnosti građana Belišća i okolice.