Temeljem potpisanih ugovora sa glavnim izvođačima radova na izgradnji SJEVERNOG KOLEKTORA GRADA OSIJEKA, HIDROGRADNJA je započela sa izvođenjem svog dijela radova izgradnje obaloutvrda u sastavu predmetnih projekata. Radove izgradnje hidrotehničkih objekata u rijeci Dravi, te izgradnje kamenih obaloutvrda i obaloutvrda gradskog tipa, izvode naši stručni djelatnici, uporabom naše flote plovnih sredstava; tehnički brod VELEBIT sa bagerom CAT 325 LONG REACH , tegljači 150-300 KS DELFIN i SOKOL, otvorene teglenice 250-700 tona, te ostale plovne objekte i opremu.