HIDROGRADNJA je zajedno sa drugim licenciranim društvima za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava bila aktivno uključena u radove obrane od katastrofalne poplave na području Županijske Posavine i radove na saniranju vodnih građevina na području Vukovarsko-srijemske županije zahvaćene katastrofom, sukladno programu obnove i saniranja Vlade RH.

U sklopu navedenih aktivnosti, posebno možemo istaknuti da su radnici HIDROGRADNJE uz suradnju Hrvatske vojske, posebnim strojem, višenamjenskim plovnim bagerom WATERMASTER,  izgradili tkz. prednasip na prodoru nasipa u mjestu Rajevo selo. Radovi su se izvodili pod posebno zahtjevnim okolnostima, na poplavljenom području, ali su se uspješno izvršili i u zadanom roku.