HIDROGRADNJA d.o.o. Osijek je potpisnik Okvirnog sporazuma sa naručiteljem radova Hrvatske vode, za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području br. 34; međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Karašica-Vučica i Županijski kanal za razdoblje od 4 (četiri) godine 2015-2018.

Odmah nakon potpisa Ugovora o izvođenju radova za 2015. godinu, djelatnici i oprema HIDROGRADNJE su angažirani na izvođenju ugovorenih radova. Među prvim radovima je započeta košnja hidrotehničkih objekata na našem branjenom području, za koje smo izdvojili znatna financijska sredstva za dodatno opremanje i modernizaciju potrebne opreme. Među prvima u Republici Hrvatskoj, HIDROGRADNJA je pored ostalog, kupila i specijalne strojeve REFORM za košnju kosih površina, koji su već pokazali odlične rezultate i učinkovitost.