CroatianEnglishGerman
CroatianEnglishGerman

NASLOVNA2022-11-03T08:44:58+01:00

Hidrogradnja je trgovačko društvo osnovano u Osijeku 1992. godine. Neprekidnim uspješnim poslovanjem, stalnim ulaganjem u plovne objekte, strojeve i opremu, te zapošljavanjem i edukacijom stručnih i kvalitetnih djelatnika, danas smo potpuno tehnički opremljeni i stručno osposobljeni za profilirani opseg poslovanja u području hidrotehnike i niskogradnje.  Kao rezultat našeg dosadašnjeg rada i razvoja, Hidrogradnja je danas pouzdan i kvalitetan poslovni partner, koji ostvaruje vrhunske rezultate u pogledu kvalitete, stručnosti i učinkovitosti u izvođenju radova svom opsegu djelovanja na tržištu.

VODNO GOSPODARSTVO I HIDROTEHNIKA

VODNO GOSPODARSTVO I HIDROTEHNIKA

Izvođenje radova iz područja vodnog gospodarstva i hidrotehnike na unutarnjim vodnim tokovima i zatvorenim vodnim površinama

SAZNAJTE VIŠE…

NISKOGRADNJA

NISKOGRADNJA

Izvođenje svih vrsta radova iz područja niskogradnje

SAZNAJTE VIŠE…

PRODAJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

PRODAJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

Veleprodaja i maloprodaja šljunka, pijeska, kamena i separiranih materijala

SAZNAJTE VIŠE…

MEHANIZACIJA I OPREMA

MEHANIZACIJA I OPREMA

Upoznajte našu flotu plovila za razne namjene, građevinske strojeve i vozila

SAZNAJTE VIŠE…

VIJESTI

Izgradnja komunalnog pristaništa “MARINA” u Vukovaru

Komunalno pristanište „Marina“ na rijeci Dunav u Vukovaru, izgrađeno je kao privremeni objekt čija je svrha privez rekreacijskih plovila građana grada Vukovara. Naručitelj radova i investitor je Lučka uprava Vukovar. Komunalno pristanište „Marina“ se sastoji od dva pontonska gata [...]

Uređenje obale i korita rijeke Vuke u Vukovaru

Jedan od kapitalnih projekata u gradu Vukovaru, koji realiziraju Hrvatske vode u suradnji sa Gradom Vukovarom, je  projekt uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala. Ukupna dužina zahvata iznosi [...]

Radovi na moru višenamjenskim plovnim bagerom Watermaster

Naše društvo je, pored ostalih djelatnosti, ovlaštena tvrtka za izvođenje svih radova u vodnom gospodarstvu. Za navedeno poslovanje imamo potpunu stručnu osposobljenost i potrebnu tehničku opremljenost građevinskim strojevima, plovnim objektima, vozilima i opremom. Tijekom proteklih godina, uspješno smo izvodili [...]

Revitalizacija kajakaške staze u Belišću

Hrvatske vode su u suradnji sa Gradom Belišćem osigurale financijska sredstva za izvođenje radova revitalizacije kajakaške staze u Belišću. Od vremena Domovinskog rata, lokacija kajakaške staze u Belišću, na kojoj je trenirao i naš legendarni kajakaš Matija Ljubek, nije [...]

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

U okviru Projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture grada Vukovara, izgrađuje se Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara kapaciteta 42.000 ES. Naše društvo je ugovorilo izgradnju I faze objekta, Izgradnja obaloutvrde, uređenje platoa i izgradnja gabionskog zida, [...]

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka

Jedan od najvećih infrastukturnih projekata Hrvatskih voda na području Slavonije je PROJEKT OSIJEK, u kojem je najznačajniji objekt Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu kapaciteta 170.000 ES. Spajanjem novoobnovljene kanalizacijske mreže u Osijeku i prigradskim naseljima na novoizgrađeni [...]

Izgradnja pregrade “G” na rijeci Dravi

Početkom ove godine, nešto ranije od ugovorenog roka građenja, naše društvo je uspješno završilo sve radove na projektu IZGRADNJA PREGRADE "G" do kote 85.50 m.n.m. Pregrada "G" je kamena građevina koja se pruža preko cijele širine starog Dravskog korita [...]

Go to Top