CroatianEnglishGerman
CroatianEnglishGerman

NASLOVNA2022-11-03T08:44:58+01:00

Hidrogradnja je trgovačko društvo osnovano u Osijeku 1992. godine. Neprekidnim uspješnim poslovanjem, stalnim ulaganjem u plovne objekte, strojeve i opremu, te zapošljavanjem i edukacijom stručnih i kvalitetnih djelatnika, danas smo potpuno tehnički opremljeni i stručno osposobljeni za profilirani opseg poslovanja u području hidrotehnike i niskogradnje.  Kao rezultat našeg dosadašnjeg rada i razvoja, Hidrogradnja je danas pouzdan i kvalitetan poslovni partner, koji ostvaruje vrhunske rezultate u pogledu kvalitete, stručnosti i učinkovitosti u izvođenju radova svom opsegu djelovanja na tržištu.

VODNO GOSPODARSTVO I HIDROTEHNIKA

VODNO GOSPODARSTVO I HIDROTEHNIKA

Izvođenje radova iz područja vodnog gospodarstva i hidrotehnike na unutarnjim vodnim tokovima i zatvorenim vodnim površinama

SAZNAJTE VIŠE…

NISKOGRADNJA

NISKOGRADNJA

Izvođenje svih vrsta radova iz područja niskogradnje

SAZNAJTE VIŠE…

PRODAJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

PRODAJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

Veleprodaja i maloprodaja šljunka, pijeska, kamena i separiranih materijala

SAZNAJTE VIŠE…

MEHANIZACIJA I OPREMA

MEHANIZACIJA I OPREMA

Upoznajte našu flotu plovila za razne namjene, građevinske strojeve i vozila

SAZNAJTE VIŠE…

VIJESTI

Uređenje desne obale rijeke Drave u gradu Osijeku

Jedan od kapitalnih projekata Hrvatskih voda je projekt uređenja obala rijeke Drave u gradu Osijeku. Za naše društvo, to je upravo „core business“ za koji smo specijalizirani,  na kojem naši stručni djelatnici imaju veliko iskustvo i za koji posjedujemo [...]

Izgradnja komunalnog pristaništa “MARINA” u Vukovaru

Komunalno pristanište „Marina“ na rijeci Dunav u Vukovaru, izgrađeno je kao privremeni objekt čija je svrha privez rekreacijskih plovila građana grada Vukovara. Naručitelj radova i investitor je Lučka uprava Vukovar. Komunalno pristanište „Marina“ se sastoji od dva pontonska gata [...]

Uređenje obale i korita rijeke Vuke u Vukovaru

Jedan od kapitalnih projekata u gradu Vukovaru, koji realiziraju Hrvatske vode u suradnji sa Gradom Vukovarom, je  projekt uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala. Ukupna dužina zahvata iznosi [...]

Radovi na moru višenamjenskim plovnim bagerom Watermaster

Naše društvo je, pored ostalih djelatnosti, ovlaštena tvrtka za izvođenje svih radova u vodnom gospodarstvu. Za navedeno poslovanje imamo potpunu stručnu osposobljenost i potrebnu tehničku opremljenost građevinskim strojevima, plovnim objektima, vozilima i opremom. Tijekom proteklih godina, uspješno smo izvodili [...]

Revitalizacija kajakaške staze u Belišću

Hrvatske vode su u suradnji sa Gradom Belišćem osigurale financijska sredstva za izvođenje radova revitalizacije kajakaške staze u Belišću. Od vremena Domovinskog rata, lokacija kajakaške staze u Belišću, na kojoj je trenirao i naš legendarni kajakaš Matija Ljubek, nije [...]

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

U okviru Projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture grada Vukovara, izgrađuje se Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara kapaciteta 42.000 ES. Naše društvo je ugovorilo izgradnju I faze objekta, Izgradnja obaloutvrde, uređenje platoa i izgradnja gabionskog zida, [...]

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka

Jedan od najvećih infrastukturnih projekata Hrvatskih voda na području Slavonije je PROJEKT OSIJEK, u kojem je najznačajniji objekt Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu kapaciteta 170.000 ES. Spajanjem novoobnovljene kanalizacijske mreže u Osijeku i prigradskim naseljima na novoizgrađeni [...]

Go to Top