U mjestu Kopačevo HIDROGRADNJA je sudjelovala u osposobljavanju stotinjak osoba u stimuliranoj obrani od poplava i gradnjom zečjih nasipa. Cilj ove terenske vježbe je usklađeno djelovanje svih sudionika sustava zaštite i spašavanja u provedbi mjera obrane od poplava, te evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva i životinja.

HIDROGRADNJA je sudjelovala sa kamionskim vozilom Mercedes Actros koji dovozi vreće punjene pijeskom, kombiniranim bagerom CAT 432D koji iste te vreće raspodjeljuje na nasipu, te djelatnicima koji prikazuju punjenje vreća pijeskom i u završnoj fazi grade zečje nasipe na kritičnim djelovima nasipa.