U sklopu navedenog ugovora HIDROGRADNJA za naručitelja radova OSIJEK KOTEKS, nastavlja radove na osiguranju zaštite obale na lijevoj obali rijeke Drave kod Petrijevaca.

Veliki problem pri izvođenju radova predstavlja “udar” vode na lijevu obalu rijeke Drave, pri čemu je potrebno dio obale nasipavati kamenim materijalom u svrhu zaustavljanja daljnje erozije tla, dok je na drugom dijelu dionice potrebno iskopati veće količine materijala kako bi se postigla projektirana regulacijska linija na obali. Zaštita obale se ostvaruje izradom zaštitnog stabilizacijskog madraca u dužini od oko 450 m. Sve radove izvode djelatnici HIDROGRADNJE plovnim sastavom “Velebit” te ostalom mehanizacijom, u svrhu što kvalitetnije i brže izvedbe radova.