Jedan od najvećih infrastukturnih projekata Hrvatskih voda na području Slavonije je PROJEKT OSIJEK, u kojem je najznačajniji objekt Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu kapaciteta 170.000 ES. Spajanjem novoobnovljene kanalizacijske mreže u Osijeku i prigradskim naseljima na novoizgrađeni sjeverni kolektor, te dovođenje svih otpadnih voda na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu, neće više biti onečišćenja naše rijeke Drave i prirodnog okoliša.

Naše društvo izvodi radove prve faze izgradnje UPOV-a Osijek, izgradnju obaloutvrde i platoa na kojem će započeti izgradnja objekata i postrojenja uređaja.
Obaloutvrdu u dužini od 440 m’ izvodimo u potpunosti samostalno, voditelji radova su naši građevinski inženjeri, a realizaciju izvršavaju stručni djelatnici HIDROGRADNJE sa našim plovnim objektima i ostalom građevinskom mehanizacijom.

U sklopu radova izgradnje obalutvrde UPOV Osijek, izvršavamo radove izrade i postavljanja 11.000 m2 stabilizacijskog kamenog madraca, izgradnju kamene nožice obaloutvrde od 14.000 m3, te izgradnju 30.000 m3 zemljanog nasipa obaloutvrde.
Radovi se izvršavaju po projektnoj dokumentaciji, u traženoj kvaliteti i ugovorenoj dinamici izvođenja.