Na desnoj obali rijeke Drave u Osijeku od rkm 21+280 do rkm 21+800 na gornjodravskoj šetnici, između pristaništa Galija i Vodenice, izvodimo radove izgradnje PRISTANIŠTA ZA PUTNIČKE BRODOVE. Naručitelj radova za ovaj projekt je Lučka uprava Osijek koja će ovim projektom osigurati nesmetani prihvat međunarodnih riječnih kruzera i drugih manjih putničkih plovila na rijeci Dravi u Osijeku.

Projekt sadržava izgradnju i postavljanje plovnog pristana/pontona uz obalu sa svim propisanim tehničkim sadržajima za prihvat brodova i putnika, objektima za graničnu policiju i carinu, te pristupnog mosta sa obale. U sklopu izvođenja radova izvršavamo rekonstrukciju dijela obale sa izgradnjom bitvi za privez, te dva sidrena AB bloka za sidrenje plovnog pristana. Zbog osiguranja dovoljne plovne dubine rijeke Drave na lokaciji pristaništa izvršili smo uklanjanje viška nanosa iz vodotoka našom plovnom mehanizacijom.