Početkom ove godine, nešto ranije od ugovorenog roka građenja, naše društvo je uspješno završilo sve radove na projektu IZGRADNJA PREGRADE “G” do kote 85.50 m.n.m.

Pregrada “G” je kamena građevina koja se pruža preko cijele širine starog Dravskog korita i izgrađena je u cilju potpunog zatvaranja bazenske luke Osijek sa uzvodne strane. Konačnim dovršetkom pregrade “G” (potrebna je izgradnja još jedne – IV faze) cjelokupni tok rijeke Drave će prolaziti kroz izgrađeni prokop Nemetin.

Izgradnju pregrade “G” naše društvo je u potpunosti izvršilo svojim kapacitetima. U realizaciji radova na ovoj fazi projekta u pregradu “G” je ugrađeno preko 18.000 m3 lomljenog kamena.