U okviru Projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture grada Vukovara, izgrađuje se Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara kapaciteta 42.000 ES. Naše društvo je ugovorilo izgradnju I faze objekta, Izgradnja obaloutvrde, uređenje platoa i izgradnja gabionskog zida, te smo krajem 2016. godine započeli za izvođenjem radova.

Radi se o vrlo opsežnim radovima, koji se velikom većinom izvode našom plovnom mehanizacijom, jer je u okviru projekta potrebno izgraditi potpuno novu obalu, na lokaciji gdje je prije početka građenja bio otvoreni vodotok rijeke Dunav.

Za izgradnju nove obale, potrebno je položiti preko 14.000 m2 kamenog stabilizacijskog madraca u vodotok rijeke Dunav, ugraditi preko 30.000 m3 kamena u izgradnju nove nožice obaloutvrde, te izvršiti nasipavanje platoa sa preko 250.000 m3 pijeska. Nakon završetka platoa, izvršiti ćemo i izgradnju 450 m1 gabionskog zida za zaštitu objekata postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Sve ugovoreni radove HIDROGRADNJA izvršava samostalno, svojom plovnom i drugom građevinskom mehanizacijom. Sve radove izvode naši zaposlenici, djelatnici sa dugogodišnjim iskustvom na ovakvim vrstama radova, a sve pod stručnim vodstvom našeg inženjerskog tima.

Iskop, transport i hidrauličnu ugradnju pijeska u plato nove obale, izvršavamo našim samohodnim brodom refulerom PAPUK, zapremine 250 m3. Nažalost, zbog višegodišnjeg nerješavanja problema i nemogućnosti eksploatacije pijeska iz vodotoka na području RH, osuđeni smo na kupovinu i uvoz pijeska iz Srbije, iz istog našeg Dunava, ali uz susjednu obalu druge države.