Komunalno pristanište „Marina“ na rijeci Dunav u Vukovaru, izgrađeno je kao privremeni objekt čija je svrha privez rekreacijskih plovila građana grada Vukovara. Naručitelj radova i investitor je Lučka uprava Vukovar.

Komunalno pristanište „Marina“ se sastoji od dva pontonska gata – pontona na kojima je omogućen vez za 140 plovila i drugog pontona koji služi kao oslonac za pristupni mostić, te zaštitu od plutajućih naplavina:

pontonski gat za privez brodica koji je položen paralelno s obalom, duljine 255 m
pontonski gat za zaštitu od naplavina koji se pruža okomito na obalu, duljine 60 m,
Sustav za sidrenje pontonskih gatova je izveden sustavom čeličnih pilota vanjskog promjera Ø 457 mm i debljine stjenke 28 mm, zabijenih u korito Dunava. Svrha sustava je da horizontalno fiksira gat, ali da pritom omogući vertikalne pomake pontona uslijed oscilacije vodostaja. Ukupna visina svakog pilota iznosi 25 m, a dubina zabijanja u tlo je do dubine 60,00 m.n.m. Po svakom pontonu je postavljen  po jedan pilot u sredini pontona. Pričvršćenje gatova na pilote izvedeno je kliznim spojem preko obujmica. Za pristup budućih korisnika sa obale na pontone postavljen je pristupni mostić.

Posebnost u izvođenju navedenog objekta je što je pristanište udaljeno od obale, te su se svi radovi morali izvoditi na otvorenom vodotoku, našom plovnom mehanizacijom. Stručni djelatnici našeg društva su sa našim poslovnim partnerima ustrojili poseban način izvršenja predmetnih radova, na otvorenom vodotoku rijeke Dunava, bez pristupa sa obale.

Svi radovi su izvršeni u skladu sa projektom, u traženoj kvaliteti i rokovima izgradnje.