POSLOVNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA

POLITIKA KVALITETE I UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Tvrtka HIDROGRADNJA  d.o.o. ostvaruje prepoznatljiv ugled kvalitetne i stručne tvrtke u području izvođenja radova u vodnom gospodarstvu, izgradnji hidrotehničkih objekata, izvođenju radova u niskogradnji, proizvodnji i trgovini građevinskog materijala.

Težimo da naši kupci  i dobavljači  imaju pouzdanog, sigurnog i stabilnog poslovnog partnera.

Pri izboru naših dobavljača određujemo zahtjeve kvalitete i zaštite okoliša, te stalno provjeravamo usklađenost sa istima.

Osiguravamo najbolje uvjete za rad, te  mogućnost stalnog stručnog i osobnog usavršavanja svih radnika.

Također, veliku brigu posvećujemo zaštiti okoliša stalnim usklađivanjem svojih djelatnosti sa svim zakonskim i ostalim zahtjevima.

Posvećeni smo trajnom poboljšanju sustava upravljanja i poduzimamo sve potrebne mjere kako bi spriječili bilo kakvo onečišćenje okoliša.

Važna zadaća svih radnika je realizacija ciljeva kvalitete i zaštite okoliša, pri čemu svaki radnik daje svoj doprinos kvaliteti naših proizvoda i prihvatljivom utjecaju procesa na okoliš.

Težište svih aktivnosti postavljeno je na uklanjanje nesukladnosti koje se javljaju u procesu, pri čemu prioritet imaju preventivne radnje i stalna kontrola svih radnih aktivnosti.

U Osijeku, 10.10.2017.

HIDROGRADNJA d.o.o.

Direktor:
Nenad Cigić, dipl.ing.građ.

Izvornik preuzmite OVDJE.