HIDROGRADNJA je trgovačko društvo, osnovano u Osijeku 1992. g. Tijekom, preko 25 godina kontinuiranog poslovanja, danas smo potpuno tehnički opremljeni i stručno osposobljeni za profilirani opseg poslovanja u području hidrotehnike i niskogradnje.  Kao rezultat našeg dosadašnjeg rada i razvoja, Hidrogradnja je danas pouzdan i kvalitetan poslovni partner, koji ostvaruje vrhunske rezultate u pogledu kvalitete, stručnosti i učinkovitosti u izvođenju radova svom opsegu djelovanja.

 

Uređenje desne obale rijeke Drave u gradu Osijeku

Jedan od kapitalnih projekata Hrvatskih voda je projekt uređenja obala rijeke Drave u gradu Osijeku. Za naše društvo, to je upravo „core business“ za koji smo specijalizirani,  na kojem naši stručni djelatnici imaju veliko iskustvo i za koji posjedujemo potrebnu plovnu mehanizaciju, građevinske strojeve i svu ostalu potrebnu opremu za izvođenje radova.

Pročitajte više…

16.10.2019

Izgradnja komunalnog pristaništa “MARINA” u Vukovaru

Komunalno pristanište „Marina“ na rijeci Dunav u Vukovaru, izgrađeno je kao privremeni objekt čija je svrha privez rekreacijskih plovila građana grada Vukovara. Naručitelj radova i investitor je Lučka uprava Vukovar.

Komunalno pristanište „Marina“ se sastoji od dva pontonska gata – pontona na kojima je omogućen vez za 140 plovila i drugog pontona koji služi kao oslonac za pristupni mostić, te zaštitu od plutajućih naplavina:

Pročitajte više…

19.02.2019

Uređenje obale i korita rijeke Vuke u Vukovaru

Jedan od kapitalnih projekata u gradu Vukovaru, koji realiziraju Hrvatske vode u suradnji sa Gradom Vukovarom, je  projekt uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala. Ukupna dužina zahvata iznosi 3,64 km.

Naše društvo u suradnji sa partnerima, izvodi radove izgradnje prve i druge faze uređenja obale i korita rijeke Vuke u centru grada Vukovara u dužini od 400 metara od ušća Vuke u rijeku Dunav.

Pročitajte više…

10.09.2018

Radovi na moru višenamjenskim plovnim bagerom Watermaster

Naše društvo je, pored ostalih djelatnosti, ovlaštena tvrtka za izvođenje svih radova u vodnom gospodarstvu. Za navedeno poslovanje imamo potpunu stručnu osposobljenost i potrebnu tehničku opremljenost građevinskim strojevima, plovnim objektima, vozilima i opremom.
Tijekom proteklih godina, uspješno smo izvodili radove ČIŠĆENJA, IZMULJENJA I PRODUBLJENJA LUKA I LUČICA, TE NASIPAVANJA I UREĐENJA PJEŠĆANIH PLAŽA NA MORU, višenamjenskim plovnim bagerom WATERMASTER.

Pročitajte više…

27.08.2017

Revitalizacija kajakaške staze u Belišću

Hrvatske vode su u suradnji sa Gradom Belišćem osigurale financijska sredstva za izvođenje radova revitalizacije kajakaške staze u Belišću. Od vremena Domovinskog rata, lokacija kajakaške staze u Belišću, na kojoj je trenirao i naš legendarni kajakaš Matija Ljubek, nije mogla biti korištena. Staza je vremenom potpuno zamuljena, zarasla u šumu i drugo raslinje, te potpuno nepristupačna.

Pročitajte više…

31.03.2017

Page 1 of 41234